szczelinowa

Encyklopedia PWN

spektrograf astronomiczny, astrospektrograf,
przyrząd służący do otrzymywania widm ciał niebieskich;
spektroheliograf
[łac.-gr.],
urządzenie do rejestrowania obrazu Słońca w świetle monochromatycznym;
pionowy kanał krasowy (kras) powstały wskutek poszerzania pionowych szczelin skalnych przez wody opadowe (studnie szczelinowe) lub krążące w skałach wody podziemne (studnie przepływowe).
litera alfabetu pol. oznaczająca spółgłoskę środkowo-językowo-podniebienną, szczelinową, bezdźwięczną.
transoptor
[łac.-gr.],
optron, optoizolator,
półprzewodnikowy przyrząd optoelektroniczny, złożony z pary elementów: fotoemitera (na wejściu) i fotodetektora (na wyjściu), umieszczonych we wspólnej obudowie, izolowanych elektrycznie i sprzężonych optycznie;
tunel
[ang.],
budowla podziemna o charakterze liniowym, służąca celom komunikacyjnym lub transportowym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia