system pruski

Encyklopedia PWN

sposób rejestracji obiegu i porządkowania akt powstających w toku działalności urzędu;
system miar obowiązujący w Prusach od 1816, następnie w innych krajach Niemiec, także na ziemiach zaboru pruskiego;
systemy miar długości, powierzchni, objętości oraz wag kształtujące się w trakcie wielowiekowego procesu, w podstawowych dziedzinach działalności ludzkiej, wymagających oceny wielkości: w pracy ludzkiej i zwierzęcej, w produkcji (np. rolnictwo, górnictwo, rzemiosło), w podróżach, handlu i transporcie oraz innych, codziennych sytuacjach (np. odległość mierzona zasięgiem wzroku, czułością słuchu).
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia