syntetyczne

Encyklopedia PWN

chem. naturalne i syntetyczne związki chemiczne o właściwościach aromatyzujących dodawane do żywności w niewielkich ilościach w celu poprawy jej aromatu (aromatyzacja produktów spożywczych; aromaty);
minerał
[łac.],
pierwiastek chemiczny lub związek chemiczny powstały w przyrodzie w wyniku naturalnych procesów geologicznych lub kosmologicznych, o określonym składzie chemicznym i właściwościach chemicznych i fizycznych oraz strukturze krystalicznej.
związki org., pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które w znikomych ilościach wpływają na procesy wzrostu i rozwoju rośliny (gł. pobudzają je lub hamują);
aprioryzm
[łac.],
filoz. pogląd, wg którego istnieje wiedza aprioryczna niezależna od doświadczenia (a priori) i je warunkująca;
wyselekcjonowane barwniki org., naturalne i syntetyczne, dopuszczone do barwienia środków spoż.;
gałąź przemysłu przetwórczego, w której zasadnicze procesy produkcyjne są procesami chemicznymi; stanowi rozwinięcie techniczno-użytkowego nurtu chemii, uprawianego od pradziejów w ramach rozmaitych rzemiosł.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia