syntetyczne

Encyklopedia PWN

log., filoz. w znaczeniu tradycyjnym (I. Kant) zdanie, w którym treść orzecznika wykracza poza treść podmiotu i tym samym rozszerza zakres naszej wiedzy o podmiocie, wymaga więc uzasadnienia w doświadczeniu.
produkty polimeryczne o niezbyt dużym ciężarze cząsteczkowym (względna masa cząsteczkowa ok. 400–ok. 4000);
biol. koncepcja ewolucji świata ożywionego (termin „ewolucjonizm syntetyczny” jest często zastępowany terminem „neodarwinizm”), ewolucjonizm.
mieszanina ciekłych węglowodorów;
materiał produkowany z polietylenu, polipropylenu, polistyrenu, poli(chlorku winylu), a także ich kombinacji z innymi polimerami, w tym pochodnymi celulozy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia