syntetyczne

Encyklopedia PWN

ciekłe substancje wielkocząsteczkowe (polimery o stosunkowo małej masie cząsteczkowej);
tworzywa sztuczne otrzymywane przez polimeryzację, głównie styrenu, butadienu lub izoprenu;
techn. uzyskiwane sztucznie substancje o właściwościach chemicznych i fizycznych odpowiadających występującym w przyrodzie minerałom;
związki organiczne o zapachu piżma;
otrzymywane sztucznie substancje o właściwościach wosków naturalnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia