syntetyczne

Encyklopedia PWN

Carothers
[kərụđərz]
Wallace Hume, ur. 27 IV 1896, Burlington (stan Iowa), zm. 29 IV 1937, Filadelfia,
chemik amerykański;
ekon. rodzaj ewidencji stosowanej przez jednostki gospodarcze, mającej na celu liczbowe ujęcie w księgach rachunkowych stanów składników majątkowych (aktywa) i źródeł ich pochodzenia (pasywa) oraz zmian w tych stanach, wynikających z prowadzenia działalności i realizowania operacji gospodarczych, wyrażonych w miernikach naturalnych i pieniężnych.
etap powstawania dzieła film., jeden z podstawowych środków wyrazu sztuki filmowej.
wielkie chińskie przedsiębiorstwo paliwowo-chemiczne;
Sinopec, China Petroleum and Chemical Corporation,
chiński koncern paliwowo-chemiczny, jedno z najważniejszych i największych przedsiębiorstw w kraju i na świecie;
tablica trwania życia, tablica wymieralności, ang. life table, fr. table de mortalité,
demogr. modelowa konstrukcja, która przedstawia nierosnący ciąg liczb osób dożywających oraz niemalejący ciąg liczb osób zmarłych, pochodzących z jednorodnej populacji lub kohorty początkowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia