synchronicznym

Encyklopedia PWN

urządzenie stosowane w telegrafii, służące do przekształcania (zgodnie z zastosowanym alfabetem telegraficznym) znaków pisma na sygnały elektryczne (w nadajniku) i przeprowadzania operacji odwrotnej (w odbiorniku).
synchroniczna szybkoobrotowa prądnica elektryczna, rodzaj maszyny synchronicznej napędzanej turbiną cieplną parową lub gazową;
akolada
[fr. accolade ‘uścisk’ < łac. ad ‘do’, collum ‘szyja’],
w notacji muz. klamra spinająca 2 lub więcej pięciolinii, na których notuje się synchroniczne (współbrzmiące) przebiegi muz. (głosy, partie instrumentów);
dyscyplina sportowa polegająca na wykonywaniu na planszy ćwiczeń akrobatycznych ze współćwiczącym;
alternator
[łac. alterno ‘wymieniam, przemieniam’],
wielobiegunowa prądnica elektryczna synchroniczna prądu 3-fazowego małej mocy, z wbudowanym układem prostowniczym;
Baran Lubomir Włodzimierz, ur. 27 IX 1937, Żniatyn, zm. 3 IV 2009, Olsztyn,
geodeta i kartograf;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia