synchronicznym

Encyklopedia PWN

film stereoskopowy, film trójwymiarowy, film plastyczny, film 3D, ang. 3-dimentional,
film przestrzenny, wykorzystujący zjawisko stereoskopii, tj. tworzenia w mózgu wrażenia trójwymiarowości.
film, którego projekcja wymaga ekranu szerszego niż standardowy (1 : 1,33).
film przestrzenny wykorzystujący zjawisko stereoskopii, → film stereoskopowy.
fonetyka
[gr. phōnētikós ‘który należy wymówić’],
dział językoznawstwa zajmujący się dźwiękową formą języka (w przeciwieństwie do formy pisanej);
Jabłoczkow Pawieł N., ur. 14 IX 1847, gubernia saratowska, zm. 31 III 1894, Saratów,
ros. elektrotechnik i wynalazca, z zawodu inżynier wojskowy;
językoznawstwo, lingwistyka,
nauka o językach indywidualnych i o języku w ogóle, tzn. o charakterystycznej dla człowieka zdolności mówienia, która odróżnia go od zwierząt.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia