stopniem

Encyklopedia PWN

jednostka służąca do określania kwasowości zacierów gorzelniczych;
Dziesiątego Stopnia, Kanał, hindi Das Ḍigrī Jalmārg, ang. Ten Degree Channel,
cieśn. O. Indyjskiego, w Indiach (Andamany i Nikobary).
jednostka lepkości względnej cieczy;
jednostka temperatury w skali Fahrenheita, w Polsce nielegalna;
fizjol. błonowe kompleksy białkowe biorące udział w procesie fotosyntezy.
pierwiastek stopnia n z liczby zespolonej z = r (cosφ + i sinφ),
mat. każda liczba zespolona w spełniająca warunek wn = z;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia