stopniem

Encyklopedia PWN

fiz. zespół niezależnych zmiennych koniecznych i wystarczających do opisu stanu układu fiz. w dowolnej chwili;
naukozn. stopnie i tytuły nauk. przyznawane uczonym po spełnieniu przez nich określonych wymogów w różnych dziedzinach lub dyscyplinach naukowych;
badanie trzeciego stopnia, ang. third degree,
zastosowanie brutalnych metod przez organy ścigania podczas przesłuchania w celu wymuszenia przyznania się do winy;
jednostka temperatury, legalna, nienależąca do układu SI;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia