Englera stopień
 
Encyklopedia PWN
Englera stopień, °E,
jednostka lepkości względnej cieczy;
lepkość w °E określa się wyznaczając stosunek czasu wypływu przez kapilarę ze znormalizowanego naczynia 200 cm3 badanej cieczy (w temp. pomiaru) do czasu wypływu z tego samego naczynia 200 cm3 wody destylowanej (o temp. 20°C).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia