stopniem

Encyklopedia PWN

zespół rakiety wyposażony we własny silnik rakietowy i zapas materiału pędnego;
stopień scalenia, skala integracji,
elektron. miara złożoności układu scalonego;
zespół złożony z kierownicy i wirnika z łopatkami;
pojęcie umowne, określające liczbę dodatnich lub ujemnych ładunków elementarnych, które można by przypisać atomowi pierwiastka chem. wchodzącego w skład określonego związku, gdyby cząsteczki tego związku miały budowę jonową;
stopień wodny, hydrowęzeł,
bud. w inżynierii wodnej obiekt budowlany na rzece składający się z piętrzącej budowli wodnej z upustami, służący piętrzeniu i retencjonowaniu wody (kaskada);
techn. wskaźnik możliwości zasilania odbiorców z krajowej sieci elektroenerg. lub gazowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia