stopniem

Encyklopedia PWN

meteorol. wyrażona w metrach różnica wysokości odpowiadająca zmianie ciśnienia atmosferycznego o 1 hPa;
stosunek liczby cząsteczek (lub jonów), które uległy dysocjacji elektrolitycznej do liczby cząsteczek elektrolitu wprowadzonych do roztworu;
wielkość charakteryzująca układy dyspersyjne związana z wielkością cząstek fazy rozproszonej;
odległość w metrach, mierzona pionowo w głąb Ziemi, odpowiadająca wzrostowi temp. o 1°C;
wielkość znaków pisma drukarskiego, pionowy wymiar pola znaku;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia