Delbrücka stopień
 
Encyklopedia PWN
Delbrücka stopień (°D),
jednostka służąca do określania kwasowości zacierów gorzelniczych;
1°D odpowiada kwasowości zacieru, którego 20 cm3 zobojętnia się 1cm3 1-molowego NaOH.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia