sterylizacja

Encyklopedia PWN

sterylizacja
[łac.],
ekon. przeprowadzana w warunkach stałego kursu walutowego operacja otwartego rynku;
jedna z metod utrwalania żywności;
grupa metod ochrony roślin polegająca na czynnym wykorzystaniu żywych organizmów do utrzymywania niskiej liczebności populacji organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych;
w demografii działalność zmierzająca do realizacji pożądanej przez potencjalnych rodziców liczby potomstwa i pożądanego kalendarza urodzeń.
ubezpłodnienie, sterylizacja,
med. nieodwracalne lub trudno odwracalne pozbawienie zdolności rozrodczych przez wykonanie zabiegu/operacji prowadzącej do trwałego ograniczenia płodności.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia