sterylizacja

Encyklopedia PWN

urządzenie do przyspieszania naładowanych mikrocząstek, czyli do nadawania im wielkich energii kinetycznych.
Bergmann Ernst Gustav Benjamin, ur. 16 XII 1836, Ryga, zm. 25 III 1907, Wiesbaden,
chirurg niemiecki;
cykliczny akcelerator elektronów, w którym do przyspieszania cząstek wykorzystuje się zjawisko indukcji elektromagnetycznej;
bioczujnik, biosensor,
rodzaj czujnika chemicznego zawierającego składniki biologicznie czynne w receptorze (obszarze detekcyjnym), wykonanym najczęściej w postaci membrany.
bioetyka
[gr. bíos ‘życie’, ḗthos ‘obyczaj’],
interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, często określana jako dział etyki, zajmująca się analizą i próbą rozstrzygnięcia dylematów moralnych pojawiających się w praktyce nauk med. i biologicznych.
bombaż
[fr. bombé ‘sklepiony’, ‘wydęty’],
uwypuklenie wieczka (denka) puszki z konserwą, spowodowane przeładowaniem puszki, niewłaściwą technologią lub ciśnieniem gazów powstających wewnątrz hermetycznie zamkniętej puszki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia