sterylizacja

Encyklopedia PWN

radapertyzacja, sterylizacja radiacyjna,
całkowite zniszczenie mikroflory, także form przetrwalnikowych, w hermetycznie opakowanych produktach spoż. przez zastosowanie promieniowania jonizującego.
zastosowanie promieniowania jonizującego do utrwalania żywności;
Ravensbrück
[rạ:wənsbrük] Wymowa,
hitlerowski obóz koncentracyjny dla kobiet, zał. 1939 w pobliżu m. Fürstenberg, na północ od Berlina; 50 podobozów;
szkło boranowo-krzemianowo-glinowe, niskoalkaliczne (skład: 67–75% SiO2, 5–8% Al2O3, 5–10% B2O3, 6–10% Na2O, 0,5–4,0% CaO + MgO);
UHT, ang. Ultra High Temperature,
sterylizacja błyskawiczna mleka;
konserwowanie żywności (półprodukty i produkty) w celu zabezpieczenia jej przed zepsuciem, gł. wskutek działania drobnoustrojów, enzymów, reakcji chem., zjawisk fiz., także owadów i gryzoni.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia