skalna

Encyklopedia PWN

petrologia
[gr.],
nauka o skałach, ich właściwościach fiz. i chem., budowie, powstawaniu, przeobrażaniu się i występowaniu w skorupie ziemskiej i płaszczu Ziemi;
stratygrafia
[łac. stratum ‘warstwa’, gr. gráphō ‘piszę’],
dział geologii historycznej, nauka zajmująca się głównie ustalaniem następstwa zalegania warstw skalnych, badaniem stosunków przestrzennych między nimi oraz określaniem wieku skał;
Yazılıkaya
[jazyłỵkaja; tur., ‘pisana skała’],
hetycka świątynia skalna w pobliżu Boğazkale (środkowa Turcja);
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
abrazja
[łac. abrasio ‘zeskrobywanie’],
geol. proces będący jednym z głównych czynników erozji, polegający na ścieraniu podłoża skalnego przez luźny materiał skalny (głazy, okruchy), ustawicznie przemieszczany przez prąd rzeczny, prądy i falowanie morza, wiatr, lodowiec;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia