ruchem

Encyklopedia PWN

system, którego podstawą jest zespół środków techn. i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i płynność ruchu kolejowego.
fiz. zmiana w czasie położenia ciała materialnego względem wyróżnionego układu odniesienia, zmiana wzajemnego położenia elementów ciała, a także rozchodzenie się zaburzeń pól fizycznych.
przedsiębiorstwo kolportażu prasy i książki
fizjol. jedna z podstawowych cech wszystkich organizmów żywych; zdolność ruchu wykazują rośliny (ruchy roślin), zwierzęta (np. lokomocyjny ruch organizmów), organizmy jednokomórkowe (bakterie, Protista), także komórki ciała zwierząt;
filoz. jedna z podstawowych kategorii filozoficznych oznaczająca zmianę położenia, a w znaczeniu szerszym — wszelką zmianę sposobu istnienia;
Ruch, Ludowy Ruch Ukrainy,
partia centroprawicowa na Ukrainie,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia