ruch
 
Encyklopedia PWN
ruch,
filoz. jedna z podstawowych kategorii filozoficznych oznaczająca zmianę położenia, a w znaczeniu szerszym — wszelką zmianę sposobu istnienia;
refleksja nad naturą i sposobem istnienia ruchu jest podejmowana w filozofii od samego jej początku; w starożytnej Grecji Heraklit z Efezu uznał ruch za podstawową właściwość bytu dominującą nad stałością, natomiast Parmenides z Elei, odwrotnie, głosił złudność wszelkiego ruchu i prymat stałości nad zmianą; od czasów starożytnych słynne były, wywodzące się z tradycji parmenidejskiej, paradoksy Zenona z Elei dowodzące niemożliwości istnienia ruchu; w tradycji arystotelesowskiej wszelkie przejście od możności do aktu; ze względu na wyróżnione przez Arystotelesa kategorie bytu rozróżnia się ruch jako zmianę ilości, jakości lub miejsca substancji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia