rozszerzona

Encyklopedia PWN

dynastia panująca ok. 320–ok. 540 w historycznym państwie Magadha (północne Indie, stolica Pataliputra).
Hellenowie, Héllēnes,
samookreślenie Greków;
mat. przeniesienie struktury ze zbioru A na zbiór klas abstrakcji (abstrakcji zasada) pewnej relacji równoważności r w A (zbiór ilorazowy A/r).
jaskinia w południowej Chorwacji, w G. Dynarskich;
hydrol. naturalny zbiornik śródlądowy, stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu (misa lub czasza jeziorna), o brzegach ukształtowanych pod wpływem falowania i prądów wodnych, charakteryzujący się powolną wymianą wody.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia