rozszerzona

Encyklopedia PWN

telekom. norma określająca sposób kompresji nieruchomych obrazów (kompresja danych), oprac. 1991 przez grupę specjalistów Joint Photographic Expert Group (stąd nazwa normy) na zlecenie Międzynar. Organizacji Normalizacyjnej (ISO);
Komisja Wykonawcza Rządu Narodowego, Komisja Pomocnicza, Komisja Zastępcza Rządu Tymczasowego,
organ powołany przez Komitet Centralny Narodowy 20 I 1863 w Warszawie jako tymczasowa naczelna władza wykonawcza powstania styczniowego, na okres nieobecności w Warszawie powstańczego Tymczasowego Rządu Narodowego;
psychol. koncepcja wiążąca cechy osobowości człowieka z właściwościami budowy jego ciała (konstytucją);
utworzona 1 I 1997 w wyniku połączenia kopalń Bobrek i Miechowice, 1 IX 1999 przekształcona w Zakład Górniczy „Bytom III” Spółka z o.o., z postawieniem jednocześnie w stan likwidacji;
Kostkiewiczowa Teresa, ur. 3 II 1936, Ościsłowo k. Ciechanowa,
historyk i teoretyk literatury;
bot. typ kwiatostanu monopodialnego (jednoosiowego) typowy u roślin z rodziny astrowatych (złożonych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia