Komisja Wykonawcza Rządu Narodowego
 
Encyklopedia PWN
Komisja Wykonawcza Rządu Narodowego, Komisja Pomocnicza, Komisja Zastępcza Rządu Tymczasowego,
organ powołany przez Komitet Centralny Narodowy 20 I 1863 w Warszawie jako tymczasowa naczelna władza wykonawcza powstania styczniowego, na okres nieobecności w Warszawie powstańczego Tymczasowego Rządu Narodowego;
skład: przewodniczący S. Bobrowski, W. Daniłowski, W. Marczewski; II 1863 rozszerzona do 5 czł.; była faktyczną władzą nacz. w początkowym okresie powstania; istniała do przeł. II i III 1863, gdy funkcje faktycznej nacz. władzy wykonawczej przejął Tymczasowy Rząd Nar., w którego skład weszło także 3 czł. Komisji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia