rozszerzona

Encyklopedia PWN

ekon. odtworzenie większej ilości czynników produkcji niż ilość zużyta;
niepewność wyniku pomiaru, niepewność pomiaru, błąd pomiaru:
Wyka Kazimierz, ur. 19 III 1910, Krzeszowice, zm. 19 I 1975, Kraków,
historyk literatury, krytyk literacki, eseista.
med. trwałe org. rozszerzenia żył w postaci wężowatych sznurów, splotów lub kłębów, często z balonowatym uwypukleniem;
ekon. historycznie ukształtowany system trwałych powiązań ekonomicznych: produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów, znajdujących się na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany.
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia