rozszerzona

Encyklopedia PWN

pokonywanie trudnego terenu górskiego z wykorzystaniem techniki wspinaczkowej i zwykle specjalnego sprzętu.
amplifikacja
[łac. amplificatio ‘wzmocnienie’, ‘rozszerzenie’],
lit. obszerne i obrazowe rozwinięcie jakiegoś motywu czy tematu, uwydatnienie jego wagi i znaczenia polegające na bogatym i ozdobnym wysłowieniu, umiejętnym wykorzystaniu figur retorycznych oraz określeń bliskoznacznych;
astrofizyka
[gr. ástron ‘gwiazda’, physikḗ ‘przyrodoznawstwo’],
najobszerniejszy dział współczesnej astronomii obejmujący badania budowy, ewolucji, składu chemicznego i in. właściwości ciał niebieskich.
Azory, Açores,
archipelag w północnej części Oceanu Atlantyckiego, stanowi region autonomiczny Portugalii;
fot. cecha czarno-białych materiałów światłoczułych, określająca stopień ich reagowania na światło w zależności od jego barwy (długości fali) — co się uwidacznia w oddaniu poszczególnych barw w skali szarości.
spotkania artyst. organizowane 1965–73 co 2 lata w Elblągu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia