rozszerzona

Encyklopedia PWN

Zygmunt II August, ostatni z męskiej linii Jagiellonów, ur. 1 VIII 1520, Kraków, zm. 7 VII 1572, Knyszyn,
król polski i wielki książę litewski od 1529.
termin używany na określenie izolacji obszarów pozostających pod dominacją ZSRR od niekomunistycznego świata;
Żuławski Mirosław, ur. 16 I 1913, Nisko, zm. 17 II 1995, Warszawa,
ojciec Andrzeja, prozaik, dyplomata;
techn. rodzaj dźwignicy składającej się z obrotowego ustroju nośnego (tzw. ostojnicy: słupa lub platformy) i wspornika połączonego z ustrojem nośnym na stałe (wysięgnica) albo nastawnego lub wychylnego w płaszczyźnie pionowej (wysięgnik).
med. rozszerzenie naczyń żylnych splotu wiciowatego powrózka nasiennego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia