rosyjski

Encyklopedia PWN

największy Kościół prawosławny na świecie, kontynuujący tradycje Kościoła wschodniego w Bizancjum;
ziemie pol. włączone do Rosji w okresie rozbiorów państwa polskiego;
należy do wschodniej grupy języków słow.;
rasa krótkowłosych kotów średniej wielkości, pochodząca prawdopodobnie z Rosji, z okolic Archangielska;
rasa chartów typu zachodniego;
instrument muz., aerofon ustnikowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia