rosyjski

Encyklopedia PWN

system miar obowiązujący w Rosji od 1835 (w Królestwie Pol. od 1849) do wprowadzenia 1916 (dekret dopiero 1918) systemu metrycznego (w praktyce posługiwano się nimi także później);
Muzeum Rosyjskie w Petersburgu, Russkij muziej,
jedno z najbogatszych muzeów sztuki ros., zał. 1895 z inicjatywy cara Mikołaja II Romanowa i nazwane imieniem Aleksandra III.
pierwsza robotnicza organizacja w Rosji, zał. 1875 w Odessie przez J. Zasławskiego;
jedna z najstarszych narodnickich organizacji robotniczych w Rosji, zał. XII 1878 w Petersburgu przez W. Obnorskiego i S. Chałturina; skupiał ok. 200 czł.;
Specjalne Obserwatorium Astrofizyczne Rosyjskiej Akademii Nauk, do 1991 Specjalne Obserwatorium Astrofizyczne Akademii Nauk ZSRR,
obserwatorium astronomiczne w Zielenczuku na Kaukazie, założone 1975;
wojna polsko-rosyjska 1792, zw. też wojną w obronie Konstytucji 3 maja,
wojna między Polską a Rosją popierającą konfederację targowicką 1792;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia