rosyjski

Encyklopedia PWN

początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
Żyrinowski Władimir W., ur. 25 IV 1946, Ałmaty, zm. 6 IV 2022, Moskwa,
polityk rosyjski;
Żytkow Boris S., ur. 1882, zm. 1938,
pisarz rosyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia