rosyjski

Encyklopedia PWN

Żółkiewski Stanisław, ur. 1547, Turynka k. Lwowa, zm. 6 X 1620, k. Mohylowa (Podole),
hetman wielki i kanclerz wielki koronny.
Żukow Nikołaj N., ur. 1908, zm. 1973,
grafik rosyjski;
Żukowski Wasilij A., ur. 9 II 1783, Miszenskoje, zm. 24 IV 1852,
poeta rosyjski;
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
Żyrinowski Władimir W., ur. 25 IV 1946, Ałmaty, zm. 6 IV 2022, Moskwa,
polityk rosyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia