rosyjski

Encyklopedia PWN

Zygmunt III Waza, ur. 20 VI 1566, Gripsholm (Szwecja), zm. 30 IV 1632, Warszawa,
król Polski, król Szwecji.
Żebielow Siergiej A., ur. 1867, zm. 1941,
historyk rosyjski;
Żeligowski Lucjan, ur. 17 X 1865, Oszmiana (Białoruś), zm. 9 VII 1947, Londyn,
generał;
Żółkiewski Stanisław, ur. 1547, Turynka k. Lwowa, zm. 6 X 1620, k. Mohylowa (Podole),
hetman wielki i kanclerz wielki koronny.
Żukow Nikołaj N., ur. 1908, zm. 1973,
grafik rosyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia