rosyjski

Encyklopedia PWN

Rosyjska, Rụsskaja,
ros. stacja nauk.-badawcza w Antarktydzie Zachodniej, na Ziemi Marii Byrd, nad M. Amundsena, na wys. 124 m; 74°43′S, 137°07′W;
Rosyjska Akademia Nauk, Rossịjskaja akadiẹmija naụk,
nacz. instytucja nauk. Federacji Ros.,
kierunek w badaniach lit., powstały w Rosji podczas I wojny świat. w kręgu badaczy wywodzących się ze stowarzyszenia nauk. OPOJAZ i Moskiewskiego Koła Lingwistycznego;
Rosyjska Agencja Telegraficzna, Rossijskoje tielegrafnoje agientstwo (ROSTA),
centralny, informacyjny organ Ros. FSRR i ZSRR do 1925
Rosyjska Armia Wyzwoleńcza, Rụsskaja oswobodịtielnaja narọdnaja ạrmija (RONA),
ros. formacja wojsk. walcząca w okresie II wojny światowej po stronie niemieckiej.
Rosyjska Biblioteka Narodowa, Rossịjskaja nacyonạlnaja bibliotiẹka,
biblioteka zał. 1795 w Petersburgu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia