roślin i grzybów

Encyklopedia PWN

organizmy przenoszące patogeny z roślin chorych na zdrowe;
grupa patogenów roślin.
każde dłużej trwające naruszenie równowagi fizjol. rośliny przez czynnik chorobotwórczy (infekcyjny lub nieinfekcyjny), przejawiające się zmianami morfologicznymi, anatomicznymi i fizjologicznymi;
choroby roślin wywoływane przez grzyby z rodzaju Fusarium, należące do grzybów mitosporowych (dawniej grzyby niedoskonałe);
grupa organizmów jądrowych dawniej zaliczanych do królestwa roślin, obecnie, po stwierdzeniu zasadniczych różnic między komórkami grzybów i roślin, są traktowane jako odrębne królestwo (Mycota, Fungi) organizmów (jedno z 5 królestw) na równi z roślinami, zwierzętami, Monera, Protista.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia