choroby roślin
 
Encyklopedia PWN
choroby roślin,
każde dłużej trwające naruszenie równowagi fizjol. rośliny przez czynnik chorobotwórczy (infekcyjny lub nieinfekcyjny), przejawiające się zmianami morfologicznymi, anatomicznymi i fizjologicznymi;
gł. objawami chorób roślin są: więdnięcie, obumieranie, czyli nekroza, gnicie, plamistość, narośla, rany, wydzieliny w postaci gum lub śluzu; do infekcyjnych chorób roślin należą m.in. bakteriozy roślin (wywoływane przez bakterie), mikozy (powodowane przez grzyby), wirozy (powstające w wyniku infekcji wirusowej); infekcyjne choroby roślin łatwo się rozprzestrzeniają, często występują epidemicznie; nieinfekcyjne choroby roślin, wywoływane przez czynniki genetyczne (wady genetyczne powodujące zmiany zabarwienia lub wzrostu i rozwoju roślin) oraz niekorzystne warunki środowiska glebowego i atmosferycznego (np. brak lub nadmiar wody i składników pokarmowych w glebie, zbyt wysoka lub niska temperatura, niekorzystne opady atmosferyczne i nasłonecznienie), powodują zamieranie roślin bądź ich osłabienie, a w związku z tym zwiększoną podatność na porażenie przez choroby infekcyjne. Chorobami roślin zajmuje się gł. fitopatologia.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia