rak roślin
 
Encyklopedia PWN
rak roślin:
1) Typ objawu chorobowego zw. zrakowaceniem, występującego na gałęziach i pniach drzew; kora ulega nekrozie odsłaniając drewno, a wokół porażonego miejsca tworzy się kallus; rak zamknięty — gdy uszkodzenie zabliźnia się (nekroza zostaje zalana przez kallus, w tym miejscu tworzy się guzowata narośl); rak otwarty — gdy nekroza obejmuje również kallus i stale powiększa się, a wokół niej tworzą się kolejne pierścienie wałków kallusowych; typowe zrakowacenie powoduje np. bakteria Pseudomonas syringae (będąca sprawcą raka bakteryjnego drzew owocowych, porażającego gł. czereśnie) lub grzyby workowe z rodzaju Nectria (wywołujące raka drzew u drzew liściastych, także owocowych).
2) Nazwa różnych chorób roślin o objawach często odbiegających od typowego zrakowacenia. Rak bakteryjny pomidora, powodowany przez bakterię Clavibacter michiganensis objawia się więdnięciem roślin (często jednej strony); na łodygach i ogonkach liściowych mogą być widoczne ciemne smugi, co jest sygnałem zniszczenia wiązek przewodzących; w warunkach wysokiej wilgotności tkanka wzdłuż smug pęka, pojawiają się żółtawe, śluzowate wycieki; na krawędziach spękań tworzy się niekiedy kallus, co przypomina zrakowacenie; choroba kwarantannowa (kwarantanna roślin), ochrona: selekcja roślin nasiennych, zaprawianie nasion, niszczenie chorych roślin, odkażanie palików, kilkuletnia przerwa w uprawie w tym samym miejscu. Objawami raka modrzewia, powodowanego przez grzyb Lachnellula willkommii z gromady workowców, obok typowych zrakowaceń występujących na korze gałęzi i młodych pni, są charakterystyczne zgrubienia gałęzi i pni chorych drzew. Rak jodły objawia się wyraźnym nabrzmieniem w miejscu zakażeń pąków oraz zgrubieniem gałązek rozwijających się z zainfekowanych pąków; ochrona: wycinanie porażonych gałęzi lub samych zrakowaceń; odsłonięte, zdrowe drewno zabezpiecza się przez zasmarowanie pastą zawierającą odpowiedni fungicyd.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia