kwarantanna roślin
 
Encyklopedia PWN
kwarantanna roślin,
jedna z metod ochrony roślin, mająca na celu uniemożliwienie rozprzestrzeniania się agrofagów na tereny dotychczas od nich wolne;
patogeny, szkodniki lub chwasty nie występujące na danym obszarze wpisuje się na tzw. listę kwarantannową; na przejściach granicznych, przez które jest dozwolony przewóz roślin, materiału siewnego oraz niektórych, określonych przepisami produktów pochodzenia roślinnego, funkcjonuje służba kwarantannowa (w Polsce Graniczna Inspekcja Ochrony Roślin), której zadaniem jest sprawdzanie zdrowotności materiału importowanego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia