listę kwarantannową

Encyklopedia PWN

jedna z metod ochrony roślin, mająca na celu uniemożliwienie rozprzestrzeniania się agrofagów na tereny dotychczas od nich wolne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia