rekurencyjna

Encyklopedia PWN

mat., telekom. funkcja dobrze zlokalizowana w dziedzinie zmiennej niezależnej, np. w dziedzinie czasu t, i w dziedzinie transformaty Fouriera (Fouriera przekształcenie), tj. w dziedzinie częst. f.
rachunek różnicowy, rachunek różnic skończonych,
dział matematyki zapoczątkowany przez I. Newtona znajdujący szerokie zastosowanie w metodach obliczeniowych (numerycznych) związanych z układaniem tablic mat., rozwiązywaniem przybliżonym równań algebraicznych, całkowych, różniczkowych, różniczkowo-całkowych, różnicowych, z aproksymacją itp.
sieci neuronowe, sieci neuropodobne,
wzorowane na podstawowych mechanizmach działania ludzkiego mózgu systemy przetwarzania informacji, w których zrealizowano m.in. zdolność do uczenia się, jednoczesnego przetwarzania informacji oraz uogólniania wiedzy.
mat. metoda przybliżonego rozwiązywania równań postaci f(x) = 0, podobna do metody stycznych;
stycznych metoda, metoda Newtona,
mat. jedna z najefektywniejszych metod przybliżonego rozwiązywania równań postaci f(x) = 0, gdzie f: [a, b] → ℝ jest funkcją rosnącą, różniczkowalną, wypukłą i f(a) < 0 < f(b);
mat. wielomiany postaci Tn(x) = cos(n arc cos x), gdzie n = 0, 1, 2, ... (n-ty w.Cz. pierwszego rodzaju) i Un(x) = (n-ty w.Cz. drugiego rodzaju).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia