rekurencyjna

Encyklopedia PWN

mat. wzór wyrażający ogólny (n-ty) wyraz ciągu za pomocą wyrazów go poprzedzających;
definicja indukcyjna, definicja rekurencyjna,
log. definicja zbioru, w którym dają się wyróżnić elementy wyjściowe oraz elementy otrzymane z wyjściowych;
inform. wydzielony fragment programu (w języku programowania wysokiego poziomu), który ma własną nazwę i może być wykonywany (wywoływany) w innych miejscach programu.
Grzegorczyk Andrzej, ur. 22 VIII 1922, Warszawa, zm. 20 III 2014, tamże,
filozof, logik;
dział matematyki poświęcony badaniu wnioskowania matematycznego (dowodzenia) oraz problemom podstaw matematyki.
Mostowski Andrzej Stanisław, ur. 1 XI 1913, Lwów, zm. 22 VIII 1975, Vancouver,
matematyk i logik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia