regionalne

Encyklopedia PWN

naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
czasopismo wyd. 1933 w Gdyni, następnie 1933–39 w Kartuzach, 1945–47 i od 1992 w Wejherowie;
Zubilewicz Tomasz, ur. 28 II 1962,
prezenter pogody;
Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej (ZMW RP), od 1944 pod nazwą Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”,
pol. organizacja młodzieżowa, zał. 1928 przez działaczy Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej (CZMW),
organizacja kombatancka, zał. 1929 w wyniku połączenia kilku organizacji regionalnych, m.in. Związku Ociemniałych Wojaków, działającego od 1919 w Poznaniu;
organizacja polonijna, zał. 1989 w Rydze;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia