regionalne

Encyklopedia PWN

stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję materiałów.
Zarębska Teresa, ur. 28 I 1932, Warszawa, zm. 2 II 2003, tamże,
architekt, urbanista, historyk urbanistyki i architektury;
kwartalnik kryt.-lit.,
skała metamorficzna powstała wskutek metamorfizmu regionalnego bazaltów lub ich tufów oraz gabr i diabazów;
Zjednoczenie Chrześcijańskich Związków Zawodowych, Centrala Chrześcijańskich Związków Zawodowych na Województwo Śląskie, Zagłębie Dąbrowskie i Krakowskie, do 1927 Centrala Chrześcijańskich Związków Zawodowych na Województwo Śląskie,
początkowo regionalna chrześc.-demokr. centrala związków zawodowych na Górnym Śląsku,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia