regionalne

Encyklopedia PWN

seria wojen toczonych między cesarzami z rodu Habsburgów (Ferdynand II i Ferdynand III) i katolickimi książętami Rzeszy (Liga Katolicka), których popierały Hiszpania, południowe Niderlandy i (pod koniec wojny trzydziestoletniej) Dania a obozem protestanckim (Unia Protestancka) oraz jego sprzymierzeńcami: Francją, Szwecją, Holandią, Sabaudią i — okresowo — Danią.
Wrzosek Antoni, ur. 15 VII 1908, Kraków, zm. 13 XII 1983, tamże,
geograf;
Wspólna Organizacja Afrykańsko-Malgaska, fr. Organisation Commune Africaine et Malgache (OCAM),
Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej, ang. Economic Community of West African States (ECOWAS), fr. Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
międzynarodowa organizacja regionalna założona 1975;
afryk. organizacja regionalna → Unia Maghrebu Arabskiego.
Wspólnota Wschodnioafrykańska, ang. East African Community (EAC),
międzynar. organizacja regionalna, zał. 1999, skupiająca Kenię, Tanzanię i Ugandę oraz (od 2007) Burundi i Rwandę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia