„Zeszyty Wrocławskie”
 
Encyklopedia PWN
„Zeszyty Wrocławskie”,
kwartalnik kryt.-lit.,
jedno z najambitniejszych pism nauk.-lit. w pol. środowisku humanist. po wojnie; wiele uwagi poświęcało tematyce regionalnej (tradycje kult., kronika życia lit.); redaktorzy: A. Kowalska i T. Mikulski (sam w ostatnim półroczu), do 1948 współdziałał (nieformalnie) J. Kowalski; z  „Zeszytami Wrocławskimi” współpracowali m.in.: pisarze — T. Borowski, M. Dąbrowska, J. Iwaszkiewicz, Cz. Miłosz, K. Przyboś; historycy literatury — W. Borowy, J. Krzyżanowski, S. Pigoń, K. Wyka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia