Mikulski Tadeusz
 
Encyklopedia PWN
Mikulski Tadeusz, ur. 17 I 1909, Chobotów (Rosja), zm. 26 VIII 1958, Wrocław,
historyk literatury i eseista;
uczestnik obrony Warszawy 1939 i powstania warsz.; podczas okupacji niem. brał udział w tajnym nauczaniu uniwersyteckim; od 1947 profesor uniwersytetu wrocł.; współzał. (1948) Inst. Badań Lit. (od 1952 IBL PAN), organizator i kier. ośr. badań nad oświeceniem; 1947–52 redaktor „Zeszytów Wrocławskich”, od 1952 „Pamiętnika Literackiego”; wybitny znawca pol. oświecenia, łączył precyzję analizy filol. z zainteresowaniem dla wyrazistego szczegółu lit.-obyczajowego; rozprawy i szkice: Ze studiów nad oświeceniem (1956), W kręgu oświeconych (1960), Rzeczy staropolskie (1964), eseje lit.: Spotkania wrocławskie (1950, wyd. 3 poszerzone 1966), Miniatury krytyczne (1976); cenne prace redakcyjne i edytorskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia