„Pamiętnik Literacki”
 
Encyklopedia PWN
„Pamiętnik Literacki”,
kwartalnik nauk. poświęcony historii literatury pol. oraz zagadnieniom z zakresu teorii literatury;
wyd. we Lwowie 1902–39, w Warszawie 1946–50, następnie w Warszawie i Wrocławiu, początkowo organ Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza (kontynuacja jego „Pamiętnika...” wyd. 1887–92), od 1952 — IBL PAN; wśród redaktorów wybitni badacze literatury, m.in. L. Bernacki, W. Bruchnalski, I. Chrzanowski, B. Gubrynowicz, W. Hahn, J. Krzyżanowski, E. Kucharski, S. Łempicki, T. Mikulski, 1960–98 B. Zakrzewski, od 1998 G. Borkowska.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia