Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,
stowarzyszenie historyków literatury i nauczycieli polonistów, zajmujące się rozwijaniem i popularyzowaniem wiedzy o literaturze pol., powstałe 1886 we Lwowie;
(pocz. jako stowarzyszenie badaczy i miłośników poezji A. Mickiewicza); po II wojnie świat. siedziba ZG w Warszawie; zał. Towarzystwa byli m.in.: J. Tretiak, W. Bełza, B. Czerwieński, prezesami — m.in. R. Pilat, W. Bruchnalski, J. Kallenbach, J. Kleiner, J. Krzyżanowski (1946–76), M. Klimowicz, Z. Libera (1983–98), T. Kostkiewiczowa do 2004, następnie — G. Borkowska; organy Towarzystwa: 1887–88 „Pamiętnik...”, 1902–51 „Pamiętnik Literacki”, od 1966 „Rocznik...”; od 1960 wydaje serię publikacji historycznolit. «Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza».
Bibliografia
S. FITA Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886–1986, Warszawa 1990.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia