Związek Polaków na Łotwie
 
Encyklopedia PWN
Związek Polaków na Łotwie,
organizacja polonijna, zał. 1989 w Rydze;
powstał z połączenia regionalnych pol. towarzystw kult.-oświat.; celem Związku jest pobudzenie świadomości nar. Polaków, obrona ich praw, krzewienie kultury i języka pol.; prezes I. Kozakiewicz (do 1990), W. Krukowska; dwumies. „Polak na Łotwie” (redaktor nacz. M. Bartoszewicz).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia