Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej
 
Encyklopedia PWN
Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej (ZOŻ RP),
organizacja kombatancka, zał. 1929 w wyniku połączenia kilku organizacji regionalnych, m.in. Związku Ociemniałych Wojaków, działającego od 1919 w Poznaniu;
podczas II wojny światowej czł. Związku uczestniczyli w pracy konspiracyjnej; 1951 połączony z Pol. Związkiem Niewidomych, 1956 wznowił samodzielną działalność pod nazwą Zwiazek Ociemniałych Żołnierzy Pol. Rzeczypospolitej Lud. (1990 przywrócono poprzednią nazwę); zrzesza kilkuset ociemniałych inwalidów wojennych i wojsk.; ZOŻ RP wspiera członków organizacji w przystosowaniu się do życia społ. i pracy zaw., udziela pomocy socjalnej, zapewnia opiekę zdrowotną, otacza opieką wdowy i sieroty po ociemniałych kombatantach; współpracuje z wyspecjalizowanymi instytucjami państw. i organizacjami społ., w tym zagr., podejmującymi sprawy osób ociemniałych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia