rakietowe

Encyklopedia PWN

substancje chem. zdolne do egzotermicznego rozkładu lub spalania z wydzieleniem dużych ilości gorących gazów, stanowiące źródło energii i czynnik roboczy w silnikach rakietowych;
broń, której działanie polega na wykorzystaniu napędu rakietowego (silnik rakietowy) do przenoszenia wszelkiego rodzaju pocisków rakietowych kierowanych i niekierowanych;
pocisk napędzany silnikiem rakietowym, niszczący cel za pomocą przenoszonych głowic bojowych;
napęd odrzutowy za pomocą silników rakietowych;
silnik odrzutowy, którego czynnik roboczy (np. gaz, spaliny, strumień jonów lub plazmy), wytwarzany w napędzanym obiekcie — poprzez przyspieszenie do dużej prędkości — generuje ciąg;
zespół urządzeń, z którego odbywa się start (odpalenie) rakiety (często w postaci pocisku rakietowego), związany z nadaniem jej początkowego kierunku lotu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia