rad

Encyklopedia PWN

Rada Komisarzy Ludowych, Sowiet Narodnych Komissarow, Sownarkom,
1917–46 najwyższy wykonawczy organ sowieckiej centralnej władzy państw.;
instytucja o charakterze doradczym, powołana 6 XII 1986 i mająca skupiać przedstawicieli niektórych środowisk niezależnych od władz komunist.;
organ porozumiewawczy Polonii 20 krajów, utworzony 1978 w Toronto
kolegialny zwierzchni organ adm. zarządzający w imieniu cesarza ros. Księstwem Warsz., utworzony III 1813 w Warszawie przez gen. M. Kutuzowa w imieniu cara Aleksandra I Romanowa;
organizacja polit., utworzona XI 1916 w Królestwie Pol. przez stronnictwa i ugrupowania polit. popierające akt 5 listopada;
przedstawicielstwo pol. ludności Galicji w okresie Wiosny Ludów, → Centralna Rada Narodowa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia