Rada Komisarzy Ludowych
 
Encyklopedia PWN
Rada Komisarzy Ludowych, Sowiet Narodnych Komissarow, Sownarkom,
1917–46 najwyższy wykonawczy organ sowieckiej centralnej władzy państw.;
po raz pierwszy wybrana 8 XI (26 X starego stylu) 1917 na II Ogólnoros. Zjeździe Rad jako rząd robotniczo-chłopski Ros. FSRR, na czele z Leninem; zgodnie z Konstytucją Ros. FSRR 1918 otrzymała nazwę Rada Komisarzy Ludowych Ros. FSRR; w związku z powstaniem XII 1922 ZSRR utworzono rząd centralny — Rady Komisarzy Ludowych ZSRR (kolejni przewodniczący: Lenin do 1924, A. Rykow 1924–30, W. Mołotow 1930–41, Stalin od 1941), 1946 przekształcona w Radę Ministrów ZSRR.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia